Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
1. Základní údaje
 
1.1 Dodavatel
Tomáš Pomajba, nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice, IČO:65748816, DIČ:CZ7603244605, mob: +420 603 827 669, e-mail:  info@venkovni-schody.cz,  www:  www.venkovni-schody.cz  (dále jen "dodavatel").

Dodavatel je plátcem DPH. Číslo účtu pro bezhotovostní platby je 1916260237/0100 vedeného u Komerční banky, a.s.
 
2. Informace o procesu objednání, dodací podmínky
 
2.1 Stručný přehled průběhu objednacího procesu
Po odeslání objednávky obdrží zákazník mail potvrzující objednávku, který obsahuje podklady k zálohové platbě. Po připsání zálohové platby na účet dodavatele obdrží zákazník mail potvrzující přijetí platby, který obsahuje: informaci o dalším průběhu objednávky a PDF daňový doklad k přijaté platbě. Cca 2-5 dní před vlastním doručením zboží obdrží zákazník mail který obsahuje: informace o dalším průběhu objednávky a  předběžný termín závozu. Zákazník je kontaktován přepravní službou a následně je mu dodáno zboží. Zákazník uhradí doplatek v hotovosti. Do 5 pracovních dní obdrží zákazník mail s PDF daňovým dokladem.
 
Pokud  neproběhne připsání zálohové platby na účet dodavatele do 14 dní od potvrzení objednávky, obdrží zákazník  mail potvrzující stornování objednávky.
 
2.2 Objednávka zboží
Pro objednání zákazník zadá parametry schodiště, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavřena dnem, kdy dodavatel obdrží od zákazníka platbu na svůj účet. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
 
2.3 Doprava
Dopravce je vždy zajišťován dodavatelem. Osobní odběr je možný na adrese nám. Svobody 494 Strážnice 696 62 (uveďte v kolonce Dodatky a poznámky k objednávce).
 
2.4 Způsoby úhrady zboží
U nákupu zboží je vždy požadována zálohová platba ve výši 50%. Až po obdržení této platby zadá dodavatel objednané zboží do výroby. Pokud nedojde k uhrazení zálohové platby do 14 dní od objednání zboží je objednávka stornována. K nutnosti zálohové platby vede zejména charakter zboží, který je zhotoven přímo na míru kupujícímu. Zálohovou platbu je možno uhradit bankovním převodem na výše uvedené číslo účtu dodavatele. Doplatek zboží se hradí v hotovosti na místě spediční službě.
 
2.6 Daňové doklady a záruční list
Po úhradě zálohové platby na účet obdrží zákazník mailem PDF daňový doklad k přijaté platbě. Doplatek v hotovosti je inkasován přepravní službou oproti příjmovému dokladu. Daňový doklad obdrží zákazník mailem ve formě PDF do 5 pracovních dnů. Záruční list není poskytován, nárok na záruku vzniká předložením daňových dokladů.
 
2.7 Montáž
Návod k montáži je přibalen u výrobku. Montážní video lze zhlédnout v sekci montáž.
 
3. Právo odstoupit od smlouvy a způsob stornování objednávky
Pokud do 14dnů neobdrží dodavatel žádnou platbu dle instrukcí v 1. emailu je objednávka stornována. V případě, kdy se kupující rozhodne stornovat objednávku po uhrazení platby, záleží na objemu prací již vykonaných na objednávce a úměrně tomu bude kupujícímu vrácena část jeho úhrady do 5 pracovních dnů.

Vzhledem k povaze prodávaného zboží, které je vyráběno na zakázku dle přání každého kupujícího, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu (§ 53, odstavec 8, zákona č. 40/1964Sb., občanského zákoníku). Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud dodavatel zjistí, že není schopen dodat zboží do 30 dnů, kontaktuje zákazníka na telefonním čísle uvedeném v objednávce a situaci s ním dohodou vyřeší. V případě přání zákazníka lze v tomto případě stornovat celou objednávku a vrátit zálohovou platbu v plné výši do 5 pracovních dnů. Dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele má kupující u dodaného zboží právo na uplatnění rozporu s kupní smlouvou v okamžiku převzetí zboží od spediční firmy.
 
4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Pokud není uvedeno jinak, poskytuje dodavatel záruku, že zboží bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 24 měsíců od předání a převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vandalismem, živelnou událostí, událostí způsobenou válkou nebo jinou vyšší mocí. Jako doklad pro uplatnění záruky slouží daňové doklady.
 
5. Ochrana osobních údajů
Dodavatel shromažďuje u každého kupujícího základní údaje zadané při odeslání objednávky kupujícím sloužící k realizaci objednávky. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2012

Partneři webu: SP schody | Vonkajšie schody | Außentreppen | Půjčovna kajaků | Dřevěné ozdoby | Veselské služby | Außentreppe |
Najdete nás na Facebooku CZIN.eu