Außenspindeltreppe

Nápověda k točitému schodišti

Podesta

Podesta se běžně montuje do roviny pochůzné plochy horního podlaží. Podestu lze též umístit pod rovinu pochůzné plochy. Tím se vytvoří další výškový stupeň, zpravidla shodný s výškou stupně na schodišti. Toto řešení je výhodné tam, kde místní podmínky (podchodná výška, hydroizolace, okapová lišta), nedovolují umístění podesty v rovině pochůzné plochy horního podlaží. Pokud se dveře otevírají do podesty, bude nejspíše potřeba, na základě individuálních rozměrů vyrobit podestu atypicky.

Ukotvení podesty

Pro ukotvení podesty je potřeba zvolit vhodný kotvící systém, dle místních podmínek stavby.Součástí schodiště jsou závitové tyče 2 x 1m a matky pro ukotvení na chemickou maltu. Chemická malta není součástí schodiště.

Podklad pod sloup schodiště

Ideálním řešením je betonový základ do nezámrzné hloubky o půdorysných rozměrech 400 x 400mm nebo více. Většinou však vyhovuje běžná zpevněná pochůzná plocha (dlažba, beton, asfalt) s dostatečným kamenným podkladem. Totéž platí pro kotvení sloupku na prvním stupni schodiště.

Rozměry pro kotvení podesty 1400 mm v pdf

Rozměry pro kotvení podesty 1800 mm v pdf

 

Partneři webu: SP schody | Vonkajšie schody | Außentreppen | Půjčovna kajaků | Dřevěné ozdoby | Veselské služby | Außentreppe |
Najdete nás na Facebooku CZIN.eu